Xe máy Nhất Phương
307 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng
map